CV.eu

cv

QM = Quality Mart

QM = Quality Mart

Trh kvalitných výrobkov aj služieb má mnohé podoby. Jednou z nich je prepojenie dopytu a ponuky v spojení s „pečiatkou záruky“. Tou pečiatkou je QM. Spolu so značkou QM nájdete ľahšie to, čo potrebujete.