QM je skratka z latinského výrazu Quo Modo, čo znamená "AKO".
Ste v priestore, ktorý pomáha ľuďom dohodnúť sa, AKO ĎALEJ ;-)